Du thuyền Đông Nam Á

Sắp xếp theo:
Du Thuyền 5* : Hải Trình Singapore - Penang 4 Ngày, Du thuyền Voyager of The Seas
HOT!
12,990,000₫ 17,990,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Malaysia Singapore

Thời gian: 4 Ngày

Ngày đi: 16/11

Du thuyền 5*: Hải Trình Singapore - Malaysia - Thái Lan 8 Ngày Du thuyền 5*: Hải Trình Singapore - Malaysia - Thái Lan 8 Ngày
HOT!
12,990,000₫ 16,560,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Malaysia Singapore Thái Lan

Thời gian: 8 Ngày

Ngày đi: 22/11/2018

Du thuyền 5*: Hải trình Singapore - Penang - Langkawi - Phuket 6 Ngày Du thuyền 5*: Hải trình Singapore - Penang - Langkawi - Phuket 6 Ngày
HOT!
21,990,000₫ 27,000,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Malaysia Singapore Thái Lan

Thời gian: 6 Ngày

Ngày đi: 06/02/2018